Ervaringsdeskundige, dat bén je

Ervaringsdeskundige, dat bén je

Diversiteit in ervaringsdeskundigheid vanuit twee hoofdstromingen belicht

Deel 2 Anderszins-reeks Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

Steeds vaker werken professionals, beleidsmakers en onderzoekers in de zorg en het sociaal domein samen met mensen die een situatie zelf hebben ondervonden. Het benutten van kennis en kunde van ervaringsdeskundigen wordt in toenemende mate gewaardeerd.

Maar wanneer is iemand een ervaringsdeskundige? Daarover verschillen de meningen. De auteurs gaan in op twee veel voorkomende visies op ervaringsdeskundigheid. Zij hebben als vertrekpunt dat ze recht willen doen aan zowel de officieel geschoolde ervaringsdeskundige als aan de autodidact zonder of met een geheel ander opleidings- en ontwikkelingstraject. Moeten we ons niet wat minder druk maken over de vraag wie wel of niet ervaringsdeskundig is? Is de vraag hoe ervaringskennis een evenwaardige positie kan innemen binnen de professionele wereld niet veel belangrijker?

Meer informatie

Quinta Ansem en Kitty Jurrius werken bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim. Ansem is ervaringsdeskundige. Jurrius is lector en coördinator van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. In hun werk staan de begrippen inclusie en samenwerken centraal. Samenwerken met ervaringsdeskundigen vinden zij een vanzelfsprekendheid.

Over deze publicatie

Auteur
Quinta Ansem en Kitty Jurrius
Publicatiejaar
2021