Ouderen

Dementie met andere ogen bekeken

De gemeente Heerenveen zet zich in voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving. Ze werkt hierbij samen met Alzheimer Friesland, regionale zorg- en welzijnsorganisaties en NHL Stenden Hogeschool. Studenten van de NHL Stenden opleidingen Social Work en Verpleegkunde droegen de afgelopen periode hun steentje bij aan het initiatief van de gemeente. Onder het motto ‘niets over ons, zonder ons’ kwam dit witboek ‘Dementie met andere ogen bekeken’ tot stand.

Meer informatie

Het is het resultaat van gesprekken die studenten voerden met inwoners van de gemeente over hun leven met dementie. Niet vanuit belemmeringen en problemen, maar vanuit een positieve kijk op wat nog wel kan en wat levensgeluk brengt. Daarmee geeft deze uitgave een inkijk in het leven van deze mensen en hun omgeving. Een waardevol document voor iedereen. Dementie heb je immers niet alleen.

Dit witboek is een uitgave van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland.

Over deze publicatie

Auteur
NHL Hogeschool
Publicatiejaar
2018