De waarde van preventie in een veranderend sociaal domein

De waarde van preventie in een veranderend sociaal domein

Een quickscan van de literatuur

Investeringen in preventie dragen veel bij aan gezondheidswinst. Dat blijkt steeds duidelijker uit effectencalculatoren, maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s) en andere vormen van evaluatie. Het is dan ook niet zo zeer de vraag of preventie werkt, maar welke preventie precies werkt.

Meer informatie

Gaat het bij preventie vooral om gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld interventies om ongezond gedrag – zoals te veel eten, roken of drinken – in kaart te brengen en tegen te gaan? Of zit de crux van preventie in welzijnsbevordering, in het aanpakken van sociale problemen die bijdragen aan gezondheidsachterstanden zoals armoede, schulden, eenzaamheid en een gespannen woonomgeving?

Over deze publicatie

Auteur
De Lange, M., Rözer, J., Huber, M., Veldboer, L.
Publicatiejaar
2021