Verward gedrag

De Twentse zorg voor mensen met verward gedrag en hun naasten

Verward gedrag of anders geformuleerd ‘onbegrepen’ gedrag kan impact hebben op persoonlijk en relationeel niveau, buurtniveau en maatschappelijk niveau. In deze publicatie gaat de Werkplaats Sociaal Domein Twente in op hoe de landelijke en regionale ontwikkelingen qua organisatie en onderzoek gestroomlijnd zijn.

Meer informatie

Ook lees je hoe Twentse gemeenten samen met de GGD Twente en het lectoraat Social Work werken aan een sluitende samenwerking tussen professionals, mensen met verward gedrag, hun netwerk en (familie) ervaringsdeskundigen. Een sluitende samenwerking is een onderdeel van integrale cliëntondersteuning. 

Over deze publicatie

Auteur
Engelbertink, M., Keijzer – Peeters Weem, L., Ribbert, C., Oosterkamp – Szwajcer, E.
Publicatiejaar
2021