Verward gedrag

Casuïstiek Meldpunt verward gedrag en stroomschema

In deze casuïstiekbundel zijn drie casussen opgenomen die binnen zijn gekomen bij het Meldpunt Verward Gedrag GGD Twente. Deze casussen geven inzicht in de werkwijze van het Meldpunt en de beoogde doelgroep. Daarnaast is in een stroomschema opgenomen wanneer wel en wanneer niet het Meldpunt ingeschakeld kan worden. De bundel is ontwikkeld vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente in samenwerking met het Meldpunt Verward Gedrag Twente.

Over deze publicatie

Auteur
Jessica Mensink, Gerhard ter Maat, Robbin Klein Rot-Raamsteboers, Monique Engelbertink, Christine Ribbert
Publicatiejaar
2021