Beschermd thuis

Bouwen aan een thuis

Geleerde lessen uit de pilots van de U16

Deze publicatie is het resultaat van de quickscan ‘Bouwen aan een thuis'. Die is in opdracht van de U161 is uitgevoerd door het Kennis­ centrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht (HU) in samenwerking met Movisie. Doel van deze quickscan was om bij een aantal projecten geleerde lessen op te halen ter onder­steuning van de ontwikkeling waarbij mensen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvangvoorzieningen doorstromen naar een eigen huis in de wijk. 

Met de opgedane inzichten willen we uitvoerders, beleids­makers, cliënten, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners én bestuurders van gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn  en woningcorporaties inzicht geven in wat belangrijk is voor een beschermd thuis in de wijk. En hen inspireren om een volgende stap te zetten in de transformatie naar een beschermd thuis in de samenleving.

Over deze publicatie

Auteur
Els Overkamp, Inge Scheijmans & Christine Kuiper
Publicatiejaar
2021