Alles in het werk stellen

Alles in het werk stellen

Ruimte voor klantmotivatie en inclusief werken op de weg naar werk

Deel 1 Anderszins-reeks Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

Voor mensen met een beperking en voor 45-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt is de weg naar werk vaak moeilijk begaanbaar. Net als anderen willen ook zij meedoen en meetellen. De meesten hebben intensief contact met coaches die hen begeleiden en ondersteunen. Op basis van hun verhalen en die van de coaches en werkgevers, beschrijven de auteurs wat voor de betrokkenen van belang en van waarde is. Daarnaast presenteren zij een nieuw model van Klantmotivatie en pleiten zij voor maatwerk en focus vanuit de mindset van een blanco luisteraar: Vraagkanteling.

Meer informatie

Vanuit het klantenperspectief, het perspectief van professionals en het perspectief van werkgevers geeft het boek antwoord op de vragen: Welke ervaringen hebben de mensen in hun zoektocht naar passend werk? Wat draagt bij aan hun motivatie om werk te vinden en te behouden? Wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat deze mensen gelijke kansen krijgen om aan passend en betaald werk te komen? Hoe kunnen we vanuit de ervaringen een aanpak of methode ontwikkelen die de professionals met wie zij te maken hebben beter toerust zodat die hun kansen op passend werk vergroot?

Vernieuwend is het denkraam van motivatie voor professionals en een nieuwe wijze van vragen stellen: de Vraagkanteling. Deze laatste is ontwikkeld tezamen met een groep professionals (jobcoaches, trajectbegeleiders en participatie coaches) en draagt bij aan bewustwording van eigen handelen, denken en overtuigingen en dus aan professionalisering van het werkveld.

Lees meer en bestel het boek

Over deze publicatie

Auteur
Jeanet van de Korput en Fiet van Beek
Publicatiejaar
2021