Verdrietige jongen zittend voor het raam

Action-learning uitstroom 24-uurszorg

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het actieleertraject uitstroom 24-uurszorg bij de jeugdzorgorganisatie Perspektiev. Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg heeft in samenwerking met JGGZ aanbieder Accare het onderzoek uitgevoerd.

Meer informatie

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat factoren zoals vroegsignalering, het maken van een verklarende analyse, gezamenlijke besluitvorming en systemisch werken de instroom bevordert, de doorstroom belemmert en de opnameduur van de 24-uurszorg verlengt wanneer deze onvoldoende zijn georganiseerd in het voorveld en in de 24-uurszorg. Verder kan worden geconcludeerd dat de jeugdigen en gezagdragers in dit onderzoek overwegend negatieve ervaringen hebben met de jeugdhulpverlening in Flevoland. Deze ervaringen hebben met name betrekking op de discrepantie tussen de hulpvraag en de hulp dat jeugdigen en gezagdragers op dit moment krijgen en gekregen hebben.

Over deze publicatie

Auteur
Jakobs, P., Vissenberg, C., Tempel, H. en Jurrius, K.
Publicatiejaar
2020