Valkuilen ervaringsdeskundigheid

Terugblikken: impact van de Ateliers Sociaal Domein in Friesland

Inzichten en geleerde lessen van de Ateliers Sociaal Domein september 2022 – februari 2023

In de Ateliers Sociaal Domein van onze werkplaats werken studenten vanuit verschillende opleidingen op een ontwerpgerichte manier samen met lokale professionals, ondernemers, inwoners aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Op 19 januari hebben verschillende deelnemers weer verteld over de inzichten en geleerde lessen.