Jonge mantelzorger

Studerende mantelzorgers beter in beeld

Eén op de 8 studenten in het hoger onderwijs heeft zorgtaken voor een naaste. Dat zijn er alleen al in Nijmegen en Arnhem ruim 10.000. Mantelzorg wordt vaak niet herkend en daarom komt ondersteuning vaak (te) laat op gang. Vanuit het Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie (JIP), onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem Nijmegen, wilden we hier iets aan doen. 

De afgelopen drie jaar zijn er vanuit JIP diverse studentonderzoeken uitgevoerd rond het thema jonge mantelzorgers bij partners uit ons leernetwerk. Daarnaast konden we door een gift van Stichting De Beide Weeshuizen en een bijdrage vanuit de Academie Mens en Maatschappij van de HAN binnen de HAN een onderzoek opzetten en uitvoeren naar studerende mantelzorgers.

Samen ontwerpen

We deden literatuuronderzoek, voerden vervolgens gesprekken en gingen tot slot samen met betrokkenen ontwerpend aan de slag. We interviewden 16 studerende mantelzorgers (tussen de 18-30) jaar van 11 verschillende opleidingen. Ook spraken we met 17 HAN-betrokkenen zoals docenten, studentbegeleiders, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers vanuit de examencommissie, het decanaat en de MR.

Praktische tools

In een eindsymposium op 12 december jl. brachten we alle opbrengsten samen. We namen aanwezigen mee in ervaringsverhalen van studerende mantelzorgers en lieten we hen oefenen met praktische tools die we samen met studerende mantelzorgers hebben ontwikkeld. Wil je meer weten over de opbrengsten en tools?