Tekening poppetjes

Sociaal transformeren kan alleen lerend: leren als modus operandi voor sociale transformatie

De Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) bestaan ruim 10 jaar en zijn inmiddels een gevestigd instituut geworden in de praktijkontwikkeling van het sociale domein in Nederland. In de 15 werkplaatsen wordt praktijkgericht onderzoek gedaan in netwerken van regionale samenwerkingspartners van gemeenten, maatschappelijke organisaties & onderzoekers, studenten en docenten van hogescholen. Rondom gedeelde thema’s zoals armoede, de sociale basis, sociale teams, integraal samenwerken, formeel-informele samenwerking en eigen regie proberen zij tot duurzame praktijkverbetering te komen vanuit een gezamenlijk kennis- en ontwikkelingsproces. Geen wonder dus dat samen leren een belangrijk element van het proces van deze werkplaatsen vormt. De WSD werken allemaal dan ook met een of andere vorm van actieonderzoek of actieleermethoden. Vanwege het doorgaans grote aantal betrokkenen in de regionale netwerken heeft dat veelal de vorm van een leergemeenschap-achtige setting met zogeheten communities of practice of leerateliers.

Over deze publicatie

Auteur
Erik Jansen, Suzan van der Pas & Ina Tilma
Publicatiejaar
2023