Armoede kartonnen huis

Meer dan een baan alleen

De gemeente Sittard-Geleen ondersteunt kwetsbare jongeren onder andere met behulp van de consulenten van het Jongerenloket. In deze gemeente begon de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen samen met de Universiteit voor Humanistiek in januari 2019 een groot onderzoek naar wat kwetsbare jongeren typeert en hoe de ondersteuning die zij krijgen zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. De jongerenconsulenten worden zowel door de jongeren zelf als de brede groep professionals gewaardeerd, zo blijkt onder andere uit het onderzoek. Het geduld van de jongerenconsulenten en hun vermogen om bij jongeren aan te sluiten, helpt de gemeente in contact te komen en blijven met deze kwetsbare burgers.

Meer informatie

Het aantal jongeren dat niet zonder ondersteuning van de gemeente zelfstandig wordt groeit. Verklaringen hiervoor zijn wellicht de transities in het sociaal domein en/of de waarde die we als samenleving hechten aan diploma’s en prestaties. Mogelijk zijn jongeren van deze tijd ook minder redzaam ten opzichte van vroeger.

De gemeente zoekt samen met de jongeren naar een stabiele toekomst, (arbeids)participatie en mogelijkheden om hun dromen en wensen werkelijkheid te laten worden.  Met het laagdrempelige Jongerenloket onderscheidt de gemeente Sittard-Geleen zich van andere gemeenten. Maar de gemeente stoeit net als andere gemeenten met jongeren die aankloppen voor hulp en hoe zij deze hulp binnen de huidige regelgeving kan bieden.

In dit rapport beschrijven de onderzoekers de verschillende typen jongeren die hulp nodig hebben bij (arbeids)participatie, wonen en inkomen. Ze laten zien dat een indeling op sociále kenmerken meer inzicht geeft in de ondersteuningsvraag en de sociaal-maatschappelijke processen die daarop van invloed zijn, dan de traditionele - biomedische - indeling. Ook geven ze antwoord op de vraag wat jongeren zelf vinden dat zij nodig hebben en hoe zij de huidige ondersteuning ervaren. Professionals hebben daarbij aangevuld wat volgens hen optimale ondersteuning is van kwetsbare jongeren.

Over deze publicatie

Auteur
Gerritsen, M.
Publicatiejaar
2020