schoenen

Het benutten van ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid binnen Social Work opleidingen

Terwijl de ontwikkelingen van het inzetten van ervaringskennis in het werkveld in volle gang zijn (Van Hoorn et al., 2020) blijft het benutten van ervaringskennis in de meeste Social Work (SW) opleidingen achter. In 2015 is door het Hogeschool Overleg  Ervaringskennis en Ervaringsdeskundigheid (HOED) gesteld dat de tijd rijp is om te werken met ervaringen en ervaringskennis (Weerman et al., 2015). Ervaringskennis wordt in het sociaal werk domein vaak gezien als een van de drie bronnen van kennis naast wetenschappelijke en praktijkprofessionele kennis. De landelijke werkgroep Ervaringsdeskundigheid van de Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) heeft daarom onder alle SW opleidingen geïnventariseerd wat ze momenteel doen in hun curriculum omtrent het benutten van ervaringskennis.

Meer informatie

Het doel van deze inventarisatie is om te komen tot een nulmeting waar de SW opleidingen momenteel staan. De inventarisatie gaat in op twee thema’s:

  1. De wijze waarop studenten tijdens hun SW opleiding ondersteund worden in het benutten van hun eigen (familie) ervaringen in hun (toekomstige) professionele handelen en deze eventueel om te zetten in ervaringskennis.
  2. De wijze waarop studenten leren om tijdens hun SW opleiding ervaringskennis als een van drie bronnen van kennis te zien en hoe zij leren samen te werken met ervaringsdeskundigen.

Over deze publicatie

Auteur
Monique Engelbertink, Mark van Dijk, Sascha van Gijzel, Mariëtte van Hees & Elske van Oostaijen
Publicatiejaar
2021