Coverfoto van het magazine over kenniscafé van de werkplaats zuid-holland zuid

De Kenniscafés van de Werkplaats

Sinds september 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid actief onder het centrale en verbindende thema ‘Integraal werken in de wijk, een lerende aanpak’. De Werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners werken aan maatschappelijke vraagstukken. Onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, sociaal ondernemers en bewoners als lerende gemeenschap werken willen we tot meerwaarde zijn voor sociaal professionals, beleidsmakers, sociaal ondernemers, docenten, studenten en bewoners.

De Werkplaats organiseert verschillende activiteiten om bestaande kennis te delen en om samen op zoek naar nieuwe kennis en inzichten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn focusgroepen, spiegelbijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen, workshops, leerkringen voor wijkteams en kenniscafés. Leerpunten, oplossingsrichtingen en kwesties maken we vervolgens toegankelijk, inzichtelijk en overdraagbaar voor de verschillende doelgroepen. Dit gebeurt onder andere in de vorm van een handreiking, onderzoeksartikel of adviesrapport, via blogs en columns en door het ontwikkelen van een casuïstiekbundel voor het onderwijs. In dit magazine staan de kenniscafés centraal.

Over deze publicatie

Auteur
David ter Avest en Michel Wanner
Publicatiejaar
2020