Foto van huis

Wonen – meer dan een dak boven je hoofd

Marie Kamphuisborg

De Marie Kamphuisborg was op 16 april het toneel voor de bijeenkomst Wonen – meer dan een dak boven je hoofd. De opkomst voor deze bijeenkomst, georganiseerd door de Innovatiewerkplaats Senioren, was zeer divers: van teamcoaches, docenten, beleidsmedewerkers, buurtwerkers, WMO consulenten tot vrijwilligers, onderzoekers én senioren.

Karlien Landman, projectleider van de IWP, juicht deze diversiteit alleen maar toe: vanuit diverse invalshoeken de ‘woonkwestie’ van ouderen belichten. De tekst in de uitnodiging schetst de kwestie helder: Zelfstandig blijven wonen is voor senioren van nu en in de toekomst de norm. We gaan voor vitaal en goed voorbereid ouder worden, maar krijgen ook te maken met veranderingen die met ouder worden gepaard gaan. Hierin doet de omgeving er toe en daarin bestaan verschillen tussen stad en platteland.

Wanneer Karlien Landman na de opening de geschiedenis van het wonen van senioren vertelt, krijgen de toehoorders een kort college: van voor de jaren ’50 , wanneer ouderen zolang mogelijk moesten werken om in hun onderhoud te voorzien, familie en liefdadigheidsinstellingen waren achtervang als het niet lukte. Schrijnende situaties en het woningentekort leidde na de oorlog tot de opkomst van bejaardenhuizen, maar al snel vond men thuis blijven wonen met hulp een beter idee. De AWBZ met veel zorg en ondersteuning thuis heeft zich ontwikkeld tot het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, het Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief leven Akkoord in 2022. Het familiealbum van de familie Landman doet dienst als illustratie en toont de toehoorders de diverse manieren van wonen.