Foto

Voorbereiden op ouder worden via het organiseren van collectieve bijeenkomsten

Leerateliers veerkrachtig ouder worden

Uit onderzoek weten we dat ouderen zich niet of weinig voorbereiden op ouder worden en hun toekomstige ondersteuningsbehoefte (Sörensen, Hirsch & Lyness, 2014). Het blijkt daarnaast dat groepsvoorlichting in de vorm van collectieve bijeenkomsten kansrijk is om mensen te helpen bij voorbereiden op het ouder worden (Glaudemans, 2021).

Het leeratelier Veerkrachtig Ouder Worden van Werkplaats Sociaal Domein Arnhem Nijmegen (WDSAN) heeft deze twee elementen gecombineerd en organiseerde eind 2023 samen met een aantal partnerorganisaties collectieve bijeenkomsten over ‘in gesprek over ouder worden’. De bijeenkomsten zijn geëvalueerd door studenten en onderzoekers. De bijeenkomsten werden georganiseerd door professionals en door ouderen zelf, zodat ook werd onderzocht wat voor soort bijeenkomst het beste werkt. Ook werd geëxperimenteerd met de mate van zenden van informatie al dan niet afgewisseld met de mogelijkheid tot het voeren van een dialoog. Het voeren van een dialoog na het ontvangen van informatie werd als erg waardevol ervaren. Al zijn er ook doelgroepen waar alleen informeren of een dialoog beter werkt. Kortom afstemming op de deelnemers is belangrijk. Deelnemers geven aan dat ze de inhoud van de bijeenkomsten interessant vinden en dat ze zich meer bewust worden over wat erbij komt kijken als ze ouder worden. 

Draaiboeken

Aan de hand van de bevindingen uit de evaluatie zijn twee draaiboeken ontwikkeld, een voor professionals in de huisartsenpraktijk en een voor welzijnsprofessionals. Deze draaiboeken kunnen professionals helpen bij het organiseren van succesvolle collectieve bijeenkomsten om oudere inwoners in de buurt/wijk te ondersteunen bij het voorbereiden op ouder worden. Samen met huidige en nieuwe samenwerkingspartners gaan we de draaiboeken verder testen. Daarnaast willen we nog meer leren over wat de collectieve bijeenkomsten opleveren voor deelnemers en hoe dergelijke bijeenkomsten aansluiten bij behoeften uit de zorg- en welzijnssector. Tenslotte willen we graag tools en handvatten (door)ontwikkelen die door (oudere) inwoners zelf gebruikt kunnen worden bij het organiseren en uitvoeren van collectieve bijeenkomsten over voorbereiden op ouder worden. 

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met Ineke Wijnen via ineke.wijnen@han.nl.

Bronnen

Glaudemans, J. J. (2021). Future care: Advance care planning with older people and their families in general practice. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. 

Sörensen S, Hirsch JK, Lyness JM. (2014). Optimism and Planning for Future Care Needs among Older Adults. GeroPsych. doi: 10.1024/1662-9647/a000099. PMID: 26045699; PMCID: PMC4451944.