Mensen praten tijdens een bijeenkomst met elkaar

Versterken sociale basis in Hoorn: stand van zaken

Hoorn is een voormalige groeikern waar de meerderheid van de bewoners zich goed thuis voelt. Tegelijkertijd is Hoorn ook een forenzenstad waardoor groepen soms langs elkaar heen leven. Daarnaast is er verdeeldheid over bijvoorbeeld het VOC-verleden. Die verscheidenheid kan leiden tot terugtrekgedrag en minder onderlinge relaties. Op maandag 15 april organiseerde de gemeente Hoorn een startbijeenkomst gericht op het versterken van de sociale basis. Een uiteenlopende groep aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van partijen actief in de sociale basis en van inwonersinitiatieven, kwam samen. De gemeente Hoorn presenteerde hun ambitie om de sociale basis in wijken te versterken en de onderlinge verbondenheid tussen bewoners te bevorderen.
 

Tijdens de bijeenkomst stelden bewoners dat burgerinitiatieven zoals Voor een Mooie Stad ondanks goede wil bij de gemeente, niet altijd binnen de bestaande regels en kaders passen. Ook het aanvragen van subsidie blijkt voor bewoners niet altijd gemakkelijk te zijn. Een aanwezige benoemde bijvoorbeeld het schrijven van een projectplan als een praktisch struikelblok. 

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam gaven een korte presentatie over hun lopende onderzoek en activiteiten tot en met 2026. Ze zijn momenteel bezig met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken van de sociale basis in Hoorn en onderzoeken waar kansen liggen om deze verder te versterken, gebaseerd op inzichten van de bewoners zelf.

Tijdens de bijeenkomst stelde iemand uit het publiek de vraag of zelf- en samenredzaamheid niet wordt overschat, met name in wijken waar complexe problematiek speelt en veel van mensen wordt verwacht. Deze vraag sluit goed aan bij de volgende fase van het onderzoek, waarin wordt ingezoomd op een wijk in Hoorn waar meervoudige problematiek speelt. Hier zal worden onderzocht welke vormen van samenwerking tussen formele instanties (zoals organisaties en overheden) en informele gemeenschappen essentieel zijn om de sociale basis effectief te versterken.