Gezond Ameland Bloeizone

Samen leren en ontwikkelen…op Ameland!

De Werkplaats Sociaal Domein Friesland heeft een zesde Atelier Sociaal Domein gestart. En wat voor één: op het Waddeneiland Ameland! Eén van de mooiste plekken in Nederland en uniek om op te wonen. Het eilandleven is bijzonder en vraagt soms een andere manier van leven dan aan ‘de vaste wal’. Studenten van de NHL Stenden Hogeschool zijn samen met partners op het eiland aan de slag met het thema ‘Bloeizone Ameland’: wat maakt Ameland tot een Bloeizone en waar kunnen we mee aan de slag om dit eiland (nog meer) een Bloeizone te laten zijn?

Vanuit de Waddencampus is op Ameland in 2021 het initiatief Bloeizone gestart. Een project in een complexe leeromgeving waarin verschillende partijen van het eiland zoals betrokken inwoners, overheid, professionals en onderwijs samenwerken om Ameland als Bloeizone verder te ontwikkelen. Een Bloeizone draait in de kern om gezond en met name gelukkig te leven, en richt zich daarbij op zeven aspecten: actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezonde mobiliteit, gezond wonen, gezonde voeding en gezonde financiën. 

Atelier Sociaal Domein: samenwerken en leren

In de ateliers werken studenten vanuit verschillende opleidingen in een praktijksetting aan echte maatschappelijke vraagstukken uit de praktijk. Ze verdiepen zich in een vraagstuk, doen onderzoek naar toepassingen om dit vraagstuk op te lossen en proberen deze oplossingen uit. Ameland vindt het heel waardevol om studenten het concept Bloeizone en de zeven bijbehorende aspecten te laten onderzoeken, om op die manier innovatieve ideeën vanuit de samenwerking met alle Amelanders te ontvangen. 

Begin 2022 is de eerste groep studenten aan de slag gegaan en dat heeft de eerste aanzet gegeven tot een routekaart op weg naar een Bloeizone op Ameland. Nu ligt er een breed palet aan onderwerpen voor de partners en studenten; de tweede groep studenten gaat daar dit najaar samen met de Amelanders mee aan de slag. De resultaten die zij realiseren gaan concreet bijdragen aan de ontwikkeling van Bloeizone Ameland!

Bloeizone Ameland