Groep praten

Regioplannen Flevoland Integraal zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Alle regio’s hebben de opdracht gekregen met de IZA opgaven aan de slag te gaan. De eerste stap in Flevoland was het in kaart brengen van de huidige situatie in de regio. Vanuit Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd heeft Annemijn Visscher hierop input gegeven. 

Werksessies

Het vervolg is het opzetten van het Regioplan Flevoland. Op 31 oktober en 1 november hebben zo’n zestig professionals hiermee een begin gemaakt. Er werd gewerkt aan de belangrijkste regionale ambities en opgaven voor de thema’s ‘gezonde inwoners’, ‘mentale gezondheid’, ‘kwetsbare inwoners’, ‘gezond ouder worden’, ‘gezond opgroeien’ en ‘zorgtransformatie en toegankelijkheid’. Vanuit de WSD Flevoland nemen associate lector Charlotte Vissenberg (gezond opgroeien), associate lector Rixt Zijlstra (gezond ouder worden) en onderzoeker Amrit Dirks (kwetsbare inwoners) deel. 

Cartoon