Foto

PRO-DEM: Praktijkgericht Onderzoek voor mensen met DEMentie

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt sterk toe in Nederland en het aantal beschikbare zorg- en welzijnsprofessionals en mantelzorgers neemt af. Goed leven met dementie staat daardoor onder druk. Binnen het lectorenplatform RO-DEM bundelen 22 lectoren van 13 hogescholen, in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland, hun krachten om via praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken in relatie tot leven met dementie.

Vanuit deze interdisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking hopen zij de volgende vier ambities te realiseren: het aanjagen van een programmatische aanpak van dementievraagstukken, het vergroten van de zichtbaarheid en potentie van praktijkgericht onderzoek, het innoveren van praktijk en onderwijs, en het verstevigen van internationale samenwerking. Vanuit de Hanze zijn hier de lectoren Hans Drenth, Hans Hobbelen, Marie Louise Luttik en Evelyn Finnema aangesloten.

Meer weten? Neem contact op met Simone de Bruin, sr.de.bruin@windesheim.nl.