Tekstballonnen

Interview: de potentie van de professionele werkplaats

Een interview met Patty de Laat (HBO docent Fontys Sociale Studies) en Michel Frijters (MBO Summa College Sociaal Werk) over de beloftevolle samenwerking tussen het MBO en HBO sociaal werk binnen de professionele werkplaats – maatschappelijke impact in Eindhoven. Een leeromgeving die enerzijds bijdraagt aan de ontwikkeling van toekomstige professionals binnen het sociale domein en anderzijds impact maakt door sociale vraagstukken bij de kern aan te pakken.

2024 belooft een spannend jaar te worden voor het sociale domein. In de loop van dit jaar zal de politieke richtingaanwijzer naar verwachting van positie veranderen.  Nog ongewis is welke implicaties dat zal hebben voor de aanpak van de reeds bekende maatschappelijke vraagstukken binnen het sociale domein en de sociaal agogen werkzaam hierbinnen. Immers, diezelfde maatschappelijke uitdagingen zijn al lang en breed bekend. Onderwijsinstellingen die de professionals afleveren voor het werkveld zijn eveneens bekend met de vraagstukken zoals de groeiende (inkomens-, en kansen) ongelijkheid, de energietransitie, toenemende, uitpuilende wachtrijen in de (mentale) gezondheidszorg, eenzaamheid en ga zo maar door. De vraag voor 2024 is zodoende vooral: hoe gaan we dat als sociaal werk onderwijsinstellingen 
aanpakken?