Collegezaal

Live-actualiteitencollege: veiligheid en herstel na huiselijk geweld

We weten dat het belangrijk is om bij huiselijk geweld naar het hele gezin, het gezinssysteem en alle individuen in het gezin te kijken. Een integraal aanbod tussen jeugdhulpverlening, (specialistische) jeugdGGZ en volwassenen-ggz is noodzakelijk om huiselijk geweld tijdig te signaleren, te stoppen en om traumaklachten bij jongeren na huiselijk geweld te herkennen. Family-based Intensive Trauma Treatment (FITT) is een voorbeeld van een integrale behandelaanpak gericht op alle gezinsleden, met aandacht voor zowel traumaklachten als herstel van relaties en veiligheid.

In het actualiteitencollege op 11 juli staan de resultaten van de effectiviteitsstudie Rewind and Fast Forward centraal. De onderzoekers en zorgprofessionals vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam en het Kinder-en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp Valerie Fictorie en Caroline Jonkman belichten de onderzoeksbevindingen vanuit de verschillende perspectieven rondom de aanpak van huiselijk geweld:

  • Wat zegt het wetenschappelijk perspectief over een integrale, intensieve aanpak van huiselijk geweld?
  • Hoe kijken jongeren en hun gezin hier zelf tegenaan?
  • Hoe werkbaar is deze aanpak van huiselijk geweld voor de jeugdzorgprofessional?

We bespreken in het actualiteitencollege ook belemmeringen die we in het onderzoek zijn tegengekomen en mogelijkheden om deze aan te pakken. Is een intensief traject bijvoorbeeld altijd haalbaar? Hebben we als jeugdprofessional oog voor alle gezinsleden en vragen we eigenlijk wel naar conflicten thuis? En wat hebben we van elkaar als professionals nodig voor een goede samenwerking?  Wat vraagt dit van de opleiding van de professional? Graag gaan we daarover met de deelnemers in gesprek en geven we een aantal concrete tips om direct aan de slag te gaan met het sneller herkennen van huiselijk geweld en traumaklachten.