Bijeenkomst

Agenda van het Sociaal Werk: Micha de Winter over hoopgevende zorg voor de jeugd

De Agenda van het Sociaal Werk staat dit jaar in het teken van een hoopgevende zorg voor de jeugd. In zijn Marie Kamphuis Lezing stelt Micha de Winter dat de nadruk is komen te liggen op diagnostiek die problemen binnen het kind of het gezin situeert. Hoe kan een ‘pedagogiek van de hoop’ een uitweg bieden? Door betere leefomstandigheden? Wat is daarbij de rol van het sociaal werk? In panels en workshops worden die vragen verder uitgediept.

Marie Kamphuis Lezing door Micha de Winter

Problemen die kinderen, jongeren en ouders ervaren rond opgroeien, opvoeding en onderwijs hebben bijna altijd te maken met de manier waarop de samenleving functioneert. Aantoonbaar is bijvoorbeeld dat de toenemende armoede, schuldenproblematiek, sociale ongelijkheid en groeiende prestatiedruk in het onderwijs de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren sterk beïnvloeden. Maar in de jeugdzorg is in de loop van de jaren de verbinding tussen die problemen en de context waarin ze ontstaan steeds meer zoekgeraakt. De nadruk is komen te liggen op diagnostiek die problemen binnen het kind of het gezin situeert. Deze individualisering werkt voor jongeren en ouders demoraliserend, omdat ze daardoor leren denken dat de problemen voor een belangrijk deel aan henzelf liggen. Bovendien leidt dit vaak tot improductief en stigmatiserend beleid, zoals het straffen van ouders voor beginnend crimineel gedrag van hun kinderen, terwijl het bieden van ondersteuning in dergelijke situaties vele malen effectiever blijkt.

Hoopgevende zorg voor de jeugd

In de Marie Kamphuis Lezing pleit sociaal pedagoog en emeritus hoogleraar Micha de Winter voor een hoopgevende zorg voor de jeugd, die jonge mensen (en hun ouders) helpt een positieve uitweg te vinden uit de moeilijkheden en belemmeringen die ze in hun leven zijn tegengekomen. Voortbouwend op de ‘Pedagogiek van de Hoop’ van Lea Dasberg en Paolo Freire: Je moet jonge mensen aanmoedigen en helpen om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om verandering te weeg te brengen. De pedagogiek van de hoop wil fatalisme en wanhoop tegengaan door co-creatie van betere leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Het sociaal werk heeft hierbij als belangrijke taak om de ‘agency’ -het individuele en gemeenschappelijke handelingsvermogen- van mensen te helpen versterken. Onder leiding van dagvoorzitter Evert van Rest wordt het thema van de Marie Kamphuis Lezing met jongeren, professionals, onderzoekers en beleidsmakers besproken. Voorafgaand aan het plenaire deel kun je deelnemen aan een aantal inspirerende workshops.

Praktische informatie

  • Voor wie: iedereen met interesse in het thema hoopgevende jeugdzorg.
  • Datum en tijd: donderdag 10 oktober, vanaf 13.00 uur.
  • Locatie: Akoesticum, Ede.
  • Deelnemen: Het programma is alleen fysiek bij te wonen. De toegang is gratis maar aanmelden is verplicht. Meld je nu alvast aan en je ontvangt bericht zodra je je kunt inschrijven.

De Agenda van het Sociaal Werk wordt georganiseerd door Movisie, de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie Kamphuis Stichting (MKS), Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD), Sociale Vraagstukken en Buurtwijs.