Foto

Aan de slag met hindernissen bij community building

Op 5 september van 11.00 - 15.00 uur organiseren de Werkplaatsen Sociaal Domein in samenwerking met Movisie een themabijeenkomst over het onderwerp Community Building in Utrecht (locatie n.t.b.). Tijdens deze bijeenkomst krijg je inspiratie en bouwstenen aangereikt om in jouw (beleids)context met communities aan de slag te gaan.

Ouderen en community building: op de een of andere manier wordt er bij ‘ouderen’ eerder aan zorg gedacht. Maar het lijkt veel crucialer dat ouderen ergens bij kunnen horen, blijven meedoen, gezien worden. Op allerlei plaatsen organiseren en groeperen ouderen zich – in de buurt, maar ook bij verenigingen – om meer voor elkaar te betekenen. Zo ontstaan communities van onderop waarin mensen belangeloos – en met veel wederkerigheid – naar elkaar omzien. Waar deze netwerken succesvol bestaan, gaan ze ook gepaard met betere ervaren kwaliteit van leven, meer veiligheid en lagere zorgkosten. Daarom zien beleidsmakers kansen. Tegelijk: niet overal ontstaan zulke initiatieven, niet overal zijn ze succesvol en inclusiviteit is overal een aandachtspunt. Zo zijn er nog wel een aantal prangende vragen rondom community building: 

  • Wat is de maatschappelijke waarde van communities?  
  • Hoe overkom je de belangrijkste hindernissen: gebrek aan financiële middelen, gebrek aan vertrouwen, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan regie, gebrek aan kennis?  
  • Hoe verhouden community building, community development, samenlevingsopbouw en gelijksoortige termen zich tot elkaar? 
  • Hebben informele netwerken steun nodig om succesvol te zijn? Er gaat veel goed zonder de overheid, maar de overheid is soms ook onmisbaar 
  • Kunnen we netwerken en communities ook realiseren op plekken waar ze niet spontaan ontstaan? Hoe dan? 
  • Is het wel wenselijk om zo instrumenteel naar communities te kijken, of verstoort dat een natuurlijk of sociaal proces? 

Programma

1. Hindernissen & wat werkt 

Aan het begin van deze themabijeenkomst worden we bijgepraat over het wel en wee van communities. Hoe verhouden begrippen (denk aan community building, community development, community care, samenlevingsopbouw, gemeenschapsvorming) zich tot elkaar? Wat werkt bij samenlevingsopbouw? Wat is de meerwaarde van goed lopende communities voor ouderen? Wat zijn hindernissen? Vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein en Movisie staan we op interactieve wijze stil bij deze vragen. 

2. Workshops: samen verkennen 

Vervolgens kijken we naar de mogelijkheden om communities met gerichte inzet te creëren of te versterken. Wat is het gereedschap van professionals? Wat zijn hun do’s en don'ts? Welke professionele context hoort hierbij (opleiding/training/bewezen interventies/inkoop/politieke aandacht/etc.)? We laten ons inspireren door een aantal praktijken die vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein onderzocht zijn. Het gaat hierbij in elk geval om:  

3. Aan de slag met doorwerking 

Het laatste deel van de bijeenkomst staat in het teken van de doorwerking: hoe kunnen beleid, inkoop en onderwijs van deze inzichten profiteren? Vanuit deze sectoren zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn en zullen we met elkaar vragen én antwoorden formuleren om mee aan de slag te gaan. 

Een inspirerende bijeenkomst waar we beleidsmakers en beslissers, maar ook uitvoerders en vrijwilligers voor uitnodigen om aan deel te nemen. Deelname is gratis; voor een lunch wordt gezorgd.